Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Częstować" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Synonimy:
częstować, fundować, stawiać
Odmiany:
nieczęstującej, nieczęstowaniu, częstowaliśmy, nieczęstowane, częstowałby, częstowałabym, częstuj, nieczęstujące, nieczęstowanym, częstujcież, częstowani, nieczęstowanemu, nieczęstujący, częstowałbym, nieczęstowana, nieczęstowania, częstujące, częstowano, nieczęstowany, częstowaliście, częstowałbyś, częstowałaby, nieczęstowanej, częstujemy, częstowanemu, nieczęstowaniom, nieczęstowaniami, częstują, częstująca, częstujących, częstowaniami, częstowanej, częstowaniach, nieczęstowanego, częstowałam, nieczęstowani, częstującego, częstujmy, częstujący, nieczęstowaną, częstowany, częstującej, nieczęstujących, częstujmyż, częstowanych, częstowałyby, nieczęstowaniach, częstującą, nieczęstującymi, nieczęstowanymi, nieczęstowanych, częstujże, częstuje, częstującym, częstowania, częstowalibyście, częstowałybyśmy, częstowanie, częstującymi, nieczęstująca, częstuję, częstowanymi, częstowałobyś, częstowaniu, częstowałybyście, nieczęstującemu, częstowali, częstując, częstowałem, częstowanego, częstowałoby, częstujecie, częstowań, nieczęstującym, częstowaniem, częstowałaś, częstujesz, częstowałeś, częstującemu, częstowalibyśmy, częstowaniom, częstowaliby, częstowałobym, częstowanym, częstujcie, częstowały, nieczęstującą, częstowałoś, nieczęstowań, częstowałyście, częstowana, częstowało, częstował, nieczęstowaniem, częstowałom, nieczęstowanie, nieczęstującego, częstowałyśmy, częstowała, częstowane, częstowałabyś, częstowaną
Słówka powiązane:
częstować się, częstować słownik angielski, częstować ang, częstować sennik, częstować angielski, częstować się niemiecki, częstować english, częstować słownik, częstować po angielsku, częstować się+angielski
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy • Skrivanek: Biuro tłumaczeń