Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Łomotać" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Lista tłumaczeń słówka łomotać:
Synonimy:
bić mocno, grzmocić, lać, łoić, łomotać, napierdalać, obijać, okładać, prać, rachować kości, tłuc, uderzać mocno, walić
Odmiany:
niełomocące, łomotania, niełomoczących, łomotaniem, łomotał, łomoczącymi, łomocemy, łomotali, niełomotany, niełomocącemu, niełomotaniami, łomocząc, łomoczącemu, łomotane, niełomotani, łomotałem, łomocącego, łomocące, łomotałbym, łomotań, łomocesz, niełomotanym, łomocąca, niełomotaniu, łomotałabyś, niełomotanych, łomotalibyście, łomotaliby, łomotały, łomotana, niełomocącym, łomotaliście, łomotanie, niełomocącymi, łomoczące, łomotało, łomotaniach, łomoczę, niełomoczące, łomotałybyście, niełomoczącemu, łomocz, łomotałaś, łomocącymi, łomotanych, niełomotaniom, łomocącą, łomocą, łomotałabym, łomotanej, łomocącym, niełomocząca, łomotałobyś, niełomocącego, niełomotanie, łomocących, łomoczecie, łomotałyby, łomoczesz, łomoczmy, niełomotaniem, łomotałeś, łomotalibyśmy, łomotałbyś, niełomotane, łomoczący, niełomoczącej, łomocecie, łomoczą, łomotałom, łomotani, niełomoczącymi, łomoczącego, niełomotanego, niełomotana, łomotano, łomotałybyśmy, niełomoczącego, łomotanymi, łomotanemu, łomotałyście, niełomoczącym, łomotany, łomocze, niełomocąca, łomoczących, łomotałam, niełomoczącą, łomoce, łomotaniu, łomotałby, niełomocącej, łomotanego, łomoczącej, niełomocący, łomoczącą, łomotaliśmy, niełomotaną, niełomocącą, łomoczącym, niełomotań, łomotaną, niełomotania, niełomotaniach, łomocącej, łomoczże, łomotałoś, łomocąc, łomoczcież, niełomotanej, łomotałyśmy, łomotaniom, łomocząca, łomotanym, niełomocących, niełomoczący, łomocę, łomocącemu, łomotała, łomoczmyż, łomocący, łomoczemy, niełomotanemu, łomoczcie, łomotałaby, łomotałobym, łomotaniami, łomotałoby, niełomotanymi
Słówka powiązane:
łomotać pieróg, łomotać pieroga
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy • Skrivanek: Biuro tłumaczeń