Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Obmyślić" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Odmiany:
obmyśliliście, nieobmyślona, nieobmyśleniami, nieobmyśleniu, obmyśleniach, nieobmyślone, obmyśliłby, obmyśliła, obmyślę, obmyśleniem, obmyśliłam, obmyśliłyśmy, obmyśliłaby, nieobmyśloną, obmyślonemu, obmyślona, obmyśliłobym, obmyśleni, nieobmyślenia, obmyśleniami, nieobmyślony, obmyśloną, obmyśliliby, nieobmyślonych, obmyślisz, nieobmyśleniem, nieobmyśleń, obmyślonymi, obmyśliłyście, obmyślicie, obmyślcie, obmyślcież, obmyśliwszy, obmyśliłbym, obmyślmyż, obmyśleniom, obmyślony, obmyśliłoby, obmyśliłeś, obmyślonych, obmyśliłybyście, obmyślonym, obmyśliłybyśmy, nieobmyślonego, obmyślilibyśmy, obmyślimy, obmyśliłaś, obmyśliłabyś, obmyślenie, obmyśliłabym, obmyśl, nieobmyślonemu, obmyślonego, obmyśliły, obmyślone, obmyślilibyście, nieobmyśleniom, obmyśleniu, obmyślą, nieobmyśleniach, obmyśleń, nieobmyśleni, obmyśliłyby, obmyślono, obmyśliłoś, obmyślił, obmyśliłom, obmyśliłobyś, obmyśliło, nieobmyślenie, obmyślenia, obmyśliliśmy, obmyślonej, obmyśli, nieobmyślonej, obmyślmy, obmyśliłbyś, obmyślili, obmyśliłem, obmyślże, nieobmyślonym, nieobmyślonymi
Słówka powiązane:
obmyślić czy obmyślić
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy • Skrivanek: Biuro tłumaczeń