Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Pomarszczyć" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Odmiany:
pomarszczonej, pomarszczyłobym, pomarszczył, pomarszcz, niepomarszczeniem, pomarszczyłybyście, niepomarszczony, niepomarszczonej, pomarszczyło, niepomarszczonym, niepomarszczeniom, pomarszczyłby, pomarszczeniom, pomarszczyliście, pomarszczyłem, pomarszczono, niepomarszczeniach, pomarszczyli, niepomarszczenia, pomarszczylibyście, pomarszczże, pomarszczyłaś, pomarszczeń, niepomarszczonemu, pomarszczyła, niepomarszczonych, pomarszczonemu, pomarszczcie, niepomarszczenie, pomarszczyłobyś, niepomarszczonego, pomarszczcież, pomarszczyłoś, pomarszczę, pomarszczyłabym, pomarszczycie, pomarszczenie, pomarszczenia, pomarszczyłoby, pomarszczeni, pomarszczyłom, pomarszczywszy, niepomarszczonymi, pomarszczeniami, pomarszczyłyście, pomarszczylibyśmy, pomarszczeniem, pomarszczeniach, pomarszczyłybyśmy, pomarszczyły, pomarszczoną, pomarszczmy, pomarszczyłaby, pomarszczonych, pomarszczyłabyś, pomarszczyłbym, pomarszczymy, pomarszczyłbyś, pomarszczyliby, niepomarszczeń, pomarszczyliśmy, niepomarszczeniu, pomarszczony, pomarszczona, niepomarszczeni, pomarszczyłyby, niepomarszczeniami, pomarszczą, pomarszczyłyśmy, pomarszczysz, niepomarszczona, niepomarszczone, pomarszczmyż, pomarszczyłam, pomarszczonym, pomarszczeniu, niepomarszczoną, pomarszczonego, pomarszczonymi, pomarszczyłeś, pomarszczone, pomarszczy
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy • Skrivanek: Biuro tłumaczeń