Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Potrajać" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Odmiany:
niepotrajane, niepotrajanymi, potrajaliby, potraja, potrajała, niepotrajających, potrajamy, potrajają, niepotrajającą, potrajacie, potrajałoby, potrajanymi, niepotrajanemu, potrajającą, potrajalibyście, potrajałabym, potrajaliście, potrajaniami, niepotrajaniom, potrajałby, potrajał, potrajanemu, potrajałabyś, potrajałobym, niepotrajająca, potrajało, potrajałybyście, potrajającym, potrajany, niepotrajanej, potrajałbym, potrajali, potrajanego, niepotrajaniach, potrajałaby, potrajaniom, niepotrajani, potrajającemu, niepotrajanych, niepotrajającymi, potrajaniu, potrajana, potrajający, potrajałeś, potrajania, niepotrajającej, niepotrajaniem, niepotrajającym, potrajające, potrajały, potrajałyście, niepotrajającego, potrajałaś, niepotrajania, niepotrajaniami, potrajającymi, potrajająca, potrajając, potrajaj, niepotrajający, potrajalibyśmy, niepotrajana, potrajającego, potrajano, niepotrajaniu, potrajałyśmy, potrajajcie, potrajam, potrajałom, potrajałam, potrajanie, niepotrajające, potrajaniem, potrajających, potrajanym, potrajajcież, potrajanej, potrajaliśmy, niepotrajającemu, niepotrajanego, potrajajmyż, niepotrajany, potrajałbyś, potrajaniach, potrajaną, potrajałybyśmy, potrajałobyś, potrajani, potrajajże, potrajanych, niepotrajanym, niepotrajań, niepotrajanie, potrajałem, potrajane, potrajałoś, potrajasz, potrajajmy, potrajałyby, niepotrajaną, potrajań, potrajającej
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy