Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Predysponować" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Odmiany:
predysponowałobyś, predysponujesz, predysponowaniu, predysponowalibyście, predysponujecie, niepredysponującego, predysponujący, predysponowanej, niepredysponującą, niepredysponujący, niepredysponowań, predysponowałom, predysponowanie, predysponuj, predysponowałbym, niepredysponowanej, predysponowani, niepredysponowanie, predysponującym, niepredysponujące, predysponowały, predysponowałam, predysponowałoby, predysponowała, predysponowanych, predysponującą, predysponowałby, niepredysponowane, predysponujemy, niepredysponowaniach, niepredysponowana, predysponowałabym, predysponujących, predysponowany, predysponowało, predysponowaną, niepredysponowaną, predysponujże, predysponował, niepredysponowaniami, niepredysponującymi, niepredysponującemu, predysponowali, predysponowaliśmy, predysponowałbyś, predysponowaniach, predysponowania, niepredysponowani, predysponującemu, predysponujcie, predysponowanym, predysponowań, predysponowanego, predysponowana, predysponowanymi, niepredysponowaniu, predysponowałybyśmy, predysponowałem, predysponujące, predysponowałobym, predysponowałabyś, predysponująca, predysponowano, predysponowałoś, predysponowałybyście, predysponujmy, niepredysponujących, predysponujcież, predysponującymi, niepredysponowanymi, predysponowaliście, niepredysponowania, predysponowałaby, predysponuje, predysponowanemu, predysponującego, niepredysponowanego, niepredysponowaniem, predysponuję, niepredysponującym, niepredysponująca, predysponowaliby, niepredysponowanym, niepredysponowaniom, predysponowalibyśmy, niepredysponowanych, predysponujmyż, predysponowaniem, niepredysponującej, predysponowałaś, predysponowałyśmy, predysponującej, niepredysponowany, predysponowałyście, niepredysponowanemu, predysponowaniami, predysponując, predysponowałyby, predysponowałeś, predysponują, predysponowane, predysponowaniom
Słówka powiązane:
predysponować predestynować, predysponować po angielsku, predysponować kogoś, predysponować sjp, predysponować znaczenie, predysponować słownik
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy