Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Ustalić" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Klasyfikacja: czasownik przechodni
Synonimy:
dogadać się, dojść do ładu, porozumieć się, ustalić, uzgodnić, wynegocjować
Odmiany:
ustalcie, ustalmy, ustaleni, nieustaleni, nieustaleniami, ustaliłom, ustaliłyby, nieustalonymi, ustalone, nieustalony, ustalili, ustaloną, ustalony, nieustalonego, ustaliła, nieustaloną, nieustaleniu, ustaliłoby, ustaliłobyś, ustaliło, nieustalonych, ustaliliby, ustalonej, ustal, nieustalonemu, ustaliłbym, nieustalonej, ustaliłoś, ustaliłaś, ustalonemu, ustalicie, ustaliłobym, nieustalone, nieustalona, ustalenia, ustalilibyście, ustaleń, ustaliłybyście, nieustalenia, nieustaleń, ustaliliście, ustaleniami, nieustaleniach, ustaliłaby, ustalę, nieustalenie, ustalenie, ustaliłeś, ustalmyż, ustalił, ustaliłabym, ustaleniom, ustalimy, ustalonego, ustaliłybyśmy, ustalona, ustaliłabyś, nieustaleniem, ustalą, ustaliłyście, ustaleniu, ustaleniem, ustalilibyśmy, ustaliłby, ustali, ustaliłam, ustalonym, ustalonymi, ustaliły, ustalonych, ustaliliśmy, ustalcież, nieustaleniom, ustalisz, ustaleniach, ustalże, nieustalonym, ustaliłem, ustaliwszy, ustaliłbyś, ustaliłyśmy, ustalono
Słówka powiązane:
ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, ustalić wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząsteczkowej, ustalić synonim, ustalić wzór elementarny związku zawierającego 59 sodu, ustalić wzór sumaryczny związku zawierającego 30 7, ustalić słownik angielski, ustalić po angielsku, ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia, ustalić wzór elementarny następujących substancji, ustalić wzór rzeczywisty glukozy
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy • Skrivanek: Biuro tłumaczeń