Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Wprowadzać" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Klasyfikacja: czasownik
Synonimy:
inaugurować, rozpoczynać, wprowadzać
Odmiany:
wprowadzałobyś, wprowadzane, wprowadzana, wprowadzałyśmy, wprowadzaliby, wprowadzałaś, wprowadzało, wprowadzajże, wprowadzające, niewprowadzaną, niewprowadzania, wprowadzanych, wprowadzanym, niewprowadzające, wprowadzanemu, wprowadzajcie, niewprowadzanie, wprowadzanymi, niewprowadzaniu, niewprowadzaniem, wprowadzałam, niewprowadzane, wprowadzaliśmy, wprowadzajmy, wprowadzamy, wprowadzanego, wprowadzająca, niewprowadzanego, wprowadzacie, wprowadzali, niewprowadzani, niewprowadzającemu, wprowadzaniem, niewprowadzanemu, wprowadzaniu, wprowadzałoś, wprowadzałyby, wprowadzania, wprowadzałybyśmy, wprowadzającemu, niewprowadzającą, wprowadzaniach, wprowadzałbym, niewprowadzający, wprowadzałbyś, niewprowadzanych, wprowadzałobym, wprowadzałby, wprowadzającą, niewprowadzającego, niewprowadzań, niewprowadzaniom, wprowadzasz, wprowadzalibyście, wprowadzaniom, wprowadzaną, wprowadzań, niewprowadzanej, niewprowadzaniami, wprowadzani, wprowadzaj, wprowadzam, wprowadzał, wprowadzałabyś, wprowadzano, wprowadzającymi, wprowadzanie, niewprowadzana, wprowadza, niewprowadzany, niewprowadzającej, wprowadzałoby, wprowadzalibyśmy, wprowadzającym, wprowadzającej, niewprowadzających, wprowadzaniami, wprowadzałeś, wprowadzajcież, wprowadzałom, wprowadzających, wprowadzanej, wprowadzając, niewprowadzającym, niewprowadzanymi, niewprowadzaniach, wprowadzałabym, niewprowadzająca, wprowadzający, wprowadzany, wprowadzajmyż, wprowadzającego, wprowadzałybyście, wprowadzałem, wprowadzałaby, wprowadzaliście, wprowadzałyście, wprowadzały, niewprowadzającymi, niewprowadzanym, wprowadzają, wprowadzała
Przykłady:
wprowadzał ją do izby i gwarzyli przy ogniu o Zbyszku, o Litwie, o Krzyżakach i o wojnie
Krzyżacy
Słówka powiązane:
wprowadzać ang, wprowadzać w arkana, wprowadzać w błąd, wprowadzać w życie, wprowadzać słownik, wprowadzać w życie angielski, wprowadzać w błąd po angielsku, wprowadzać synonim, wprowadzać dane po angielsku, wprowadzać po angielsku
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy