Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Wycierać" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Klasyfikacja: czasownik
Synonimy:
eliminować, kasować, usuwać, wycierać, wymazywać, wyrzucać
Odmiany:
wycierałybyśmy, niewycierające, wycierając, wycieranego, wycierały, niewycieranej, wycierało, wycierającą, niewycierającymi, wycierałaś, wycierana, wycierali, wycierający, wycierani, wycierajcież, wycierałem, wycierałbyś, wycierałybyście, wycierajcie, wycieranymi, wycierała, wycieracie, wycierany, wycierałoś, wycierajże, wycierajmy, wycierałobym, wycierałabym, wycierałby, niewycieraniem, niewycieranego, niewycierającej, niewycierana, niewycierającemu, niewycierających, wycierałaby, wycierającemu, niewycieraniom, wycierające, wycieraną, wycierano, wycieraliśmy, wycieraliby, wycierałeś, wycieralibyśmy, niewycieraniu, wycierałyby, wycierałam, wycieraniu, wycierania, niewycieranymi, wycierane, wycieranej, wycierającej, niewycierania, wycieralibyście, wycierająca, niewycierający, wycierałobyś, niewycieranemu, wycieraniami, niewycieranych, wycieranie, wycieram, wycieraniom, niewycierającego, wycierał, wycierań, wycieranemu, wycierałbym, niewycieraną, wycierałoby, niewycieranie, niewycierań, wycieraliście, wycierałom, wycierającego, wycieranym, niewycierającą, wycierałyśmy, wycierających, wycieraj, niewycierającym, niewycieraniach, niewycierane, niewycierani, wycierającym, wycieranych, wycierasz, niewycierany, niewycieraniami, wycierającymi, wycieramy, wycierajmyż, wycierałyście, niewycieranym, niewycierająca, wyciera, wycierają, wycieraniem, wycieraniach, wycierałabyś
Słówka powiązane:
wycierać sobie kimś gębę, wycierać kurze, wycierać nos po angielsku, wycierać sennik, wycierać kurze sennik, wycierać gębę, wycierać po angielsku, wycierać kurze po niemiecku, wycierać kurze po angielsku, wycierać sobie gębę
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy