Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Wydalić" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Synonimy:
wydalić, wygonić
Odmiany:
wydalicie, wydalone, wydaliliście, niewydaloną, wydalonych, wydaliliby, wydaliłaś, wydalimy, wydalonej, wydaliłoby, wydaleniach, wydalże, wydalili, wydali, niewydaleni, wydalilibyśmy, wydaliłyby, wydalilibyście, wydalonego, wydaliłyśmy, niewydalenie, wydaliłbym, wydaliłaby, wydaleni, wydaliło, wydalonym, wydalmy, niewydaleniach, wydaliłabyś, wydaliłoś, wydaleń, wydaliłbyś, niewydalonemu, wydalcie, wydaliłyście, wydalenia, wydaliliśmy, wydaliłobym, niewydalony, wydalono, niewydaleniem, wydal, wydaliłeś, wydalcież, wydalił, wydaliłybyście, wydalonymi, niewydalonymi, wydalenie, wydaliwszy, niewydalone, wydaliłam, wydalisz, niewydaleniom, wydaleniom, wydalona, wydaliłobyś, niewydalonym, niewydaleniami, niewydalenia, wydalą, wydaleniem, niewydaleniu, wydalmyż, wydaliła, wydalony, wydaleniu, niewydalonej, wydalę, wydaliłybyśmy, wydaleniami, niewydaleń, wydaliły, wydaloną, wydalonemu, wydaliłby, niewydalonych, wydaliłem, wydaliłabym, niewydalonego, wydaliłom, niewydalona
Słówka powiązane:
wydalić słownik, wydalić wątrobę, wydalić tasiemca, wydalić alkohol, wydzielić synonim, wydalić wodę z organizmu
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy • Skrivanek: Biuro tłumaczeń