Słownik Slowka.info
Tłumacz Slowka.info
O słowniku!
Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.
Nasze słówka

Słówko: "Załączać" - Tłumaczenia, Synonimy, Odmiany

Odmiany:
załączano, załączających, załączałeś, załączaniem, załączajmy, niezałączaną, załączaną, załączałyby, załączajcie, załączały, załączające, załącza, niezałączana, załączajże, załączałaś, załączałybyśmy, załączałby, niezałączająca, niezałączanemu, załączającej, załączaliście, załączałybyście, załączanej, załączałobym, załączajmyż, niezałączające, załączani, załączałoś, niezałączania, niezałączaniom, załączałobyś, niezałączanym, załączajcież, niezałączanego, załączanym, załączałyście, załączaliśmy, załączamy, załączanego, niezałączanymi, załączającą, załączane, załączałabym, załączaniu, niezałączanie, załączający, niezałączającemu, niezałączany, niezałączającą, załączalibyście, niezałączających, załączająca, załączał, załączasz, załączają, niezałączań, załączałoby, niezałączane, załączającego, załączaliby, niezałączaniu, załączacie, załączałaby, załączałam, załączań, załączałbyś, załączało, załączającemu, niezałączaniami, niezałączanej, niezałączaniem, załączałyśmy, załączanemu, niezałączani, załączana, załączaniom, załączając, załączającymi, niezałączającego, załączanymi, załączanie, załączaniach, załączałom, załączałabyś, załączany, załączałem, załączaj, niezałączanych, niezałączającymi, niezałączaniach, załączałbym, załączała, załączalibyśmy, niezałączającym, załączali, załączaniami, załączania, załączającym, załączanych, niezałączający, niezałączającej, załączam
Słówka powiązane:
załączać ang, załączać słownik, załączać synonim, załączać czy załączać, załączać angielski, załączać słownik ang, załączać niemiecki, załączać po angielsku, włączać czy włanczać, załączać po niemiecku
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje Słowników • Słownik norweski: Engelsk Norsk Ordbok • Słownik językowy: Słownik językowy