slowka.info - Tłumaczenia słówek online

Znajdź tłumaczenie

Wpisz poniżej słówko, które chcesz przetłumaczyć i wybierz język tłumaczenia.

Odmiany: wybijać

wybijaj, wybijalibyście, wybijającymi, wybijałybyście, wybijałaś, niewybijane, niewybijaniu, wybijanym, wybijając, wybijałyby, wybijana, niewybijającymi, niewybijana, niewybijanej, wybijany, wybijam, wybijającemu, wybijali, wybijałem, niewybijaniem, wybijamy, niewybijanym, wybijają, wybijałoś, wybijaniami, wybijani, niewybijanemu, wybijający, wybijaliby, wybijałabym, wybijały, wybijałobyś, niewybijający, wybijałam, niewybijającą, wybijałom, niewybijanymi, niewybijaniom, wybijała, wybijanymi, wybijaniu, wybijania, niewybijani, niewybijającej, niewybijającego, niewybijań, wybijających, wybijającą, wybijałoby, wybijalibyśmy, wybijającym, wybijajcież, wybijałbyś, wybijasz, niewybijanego, wybijające, wybijacie, wybijaniom, wybijającej, wybijajcie, wybijałybyśmy, wybijałobym, wybijanej, wybijanego, wybijanych, niewybijany, wybijanie, wybijałbym, wybijajmy, niewybijającym, wybijań, wybijałby, niewybijanych, wybijałyśmy, wybijane, wybijał, niewybijania, niewybijaniami, niewybijanie, wybijaliście, wybijano, wybijałyście, wybijało, wybija, niewybijaniach, wybijałeś, niewybijających, wybijaniem, wybijająca, wybijałaby, wybijaliśmy, niewybijającemu, wybijaną, wybijaniach, wybijającego, wybijanemu, wybijajmyż, wybijałabyś, niewybijająca, niewybijaną, wybijajże, niewybijające

Słówka powiązane: wybijać

wybijać hołubce, wybijać z rytmu, wybijać ang, wybijać się, wbijać slang, wbijać słownik, wybijać szklanki

O słowniku!

Slowka.info jest darmowym słownikiem online. Nasz słownik to setki tysięcy tłumaczeń polskich słówek na wiele języków europejskich. Większość tłumaczeń oferuje kilka terminów dla jednego hasła, dzięki czemu ukazuje wielość znaczeń wybranego wyrazu i specyfikę określonego języka obcego.

Jak zacząć?

Teraz w łatwy sposób dowiesz się jak brzmi "kochać" po angielsku, francusku, włosku, a nawet... po albańsku. Wystarczy wpisać szukane słowo w pole wyszukiwarki oraz wybrać odpowiedni język. Możesz również wyszukiwać słów według liter alfabetu.